نگین پارسا کیست؟ و چرا حمید عسکری ممنوع الکار شد؟

نگین پارسا کیست؟ و چرا حمید عسکری ممنوع الکار شد؟
۱۰ بهمن ماه در کنسرت حمید عسکری در برج میلاد تهران نگین پارسا گیتاریس...