مقایسه دو کنسرت!

مقایسه دو کنسرت!
پارسال آذرماه، شاید می‌شد گفت یک آذرماه خاص و به یاد ماندنی بود. چرا ک...